Rådgivning

Byggemodning

Tilladelser

Egen tegnstue

Byggeledelse

Service

Alt samlet
et sted

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Idefase & Rådgivning

Vi har stor erfaring med projektbyggeri og bygherrerådgivning fra idéfase til det nøglefærdige byggeri.

Det er vores klare erfaring, at det samlede projekt bliver markant bedre for alle parter såfremt vi er involveret fra de tidlige faser i udviklingen af et nyt projekt.

At komme godt fra start i et nyt byggeprojekt er altafgørende og derfor vil vi allerede under idefasen af et nyt projekt involvere vores arkitekter og tegnestue. De vil således være en central del af dialogen. På den måde kan vi spore os ind på, hvilke ønsker, behov og krav vores samarbejdspartnere har til et kommende projekt, og hvordan det potentielle og ønskede byggeri bedst kan tage form og optimeres. Dermed kan vores forskellige kompetencer bringes i spil og vi sikrer at ideer og ønsker kan realiseret til en konkurrencedygtig pris.

På baggrund af vores indledende dialog og en detaljeret vurdering af den pågældende lokation udarbejder vi blandt andet skitseforslag og floorplaner indeholdende størrelser, indretning mv.  Ofte udarbejdes først et idéoplæg, som groft redegør for de grundlæggende visioner. I fællesskab undersøger vi behov og udvikler ideer, som danner basis for den bedste løsning for vores kunder og det samlede projekt.

Vi forventningsafstemmer altid grundigt under idéfasen for at sikre ovenstående lykkes.

Myndigheder & Tilladelser

Som en naturlig del af vores samlede rådgivning vil vi gerne være en aktiv medspiller i dialogen med myndighederne herunder udarbejdelse af myndighedsprojekter og lokalplaner. Vi er altid i tæt dialog med kommuner for at sikre at vores projekter overholder de planer og retningslinjer, som er lagt for området. Håndtering og drøftelser af lokalplaner vil altid være en del at vores rådgivning i de projekter vi er involveret i.

Gennem de seneste år har vi udarbejdet og bidraget til plandokumenter i mange af de midt- og østjyske kommuner i forbindelse med vores byggeprojekter. Vi har derfor et godt samarbejde og en konstruktiv dialog med kommunerne, hvor vi dagligt samarbejder med byplanlæggere og planchefer. Tilgængeligheden og det gode samarbejde med kommunerne udnytter vi til at sikre en smidig proces, som bidrager til en høj kvalitet og overholdelse af de aftalte tidsplaner.

Vi deltager gerne på alle møder med kommuner og myndigheder for at sikre, at alle områder af det kommende byggeri er afdækket. På den måde undgår vi ubehagelige overraskelser senere i projektet. Vi arbejder engageret og seriøst med hvert projekt og søger altid en konstruktiv og løsningsorienteret dialog med både bygherre, kommuner og øvrige interessenter.

Vi gør en ekstra indsats for at have projekteringen på plads til byggestart og tager vores underentreprenører med allerede i projekteringsfasen. På den måde optimerer vi projektet fra første færd, og minimerer de overraskelser, der kan opstå undervejs. Det skaber tryghed og værdi for alle parter.

Er der behov for at kunne forstå en lokalplan eller byplanlægning, som man er underlagt vil vi altid gerne drøfte muligheder og indgå dialog omkring dette herunder, hvilket byggeri og projekt, som vil være muligt at udvikle og opføre.

Forsyning & Byggemodning

Inden byggeriet går i gang, er det vigtigt at klarlægge, hvilke regler der gælder og hvilke krav der stilles for netop den lokaltion, hvor byggeprojektet skal opføres og udvikles på.  Byggemodning og arbejdet med forsyning herunder ledninger til vand, kloak, el, fiber og gadelys er fundamentet for hele byggeprojektet og er ofte en kompleks størrelse, som ofte skaber en del problemstillinger og beslutningsprocesser med involverede parter.

Vi oplever ofte at det kan være komplekst, hvor detailprojektering omfatter en bearbejdning af myndighedsprojektet, hvor et eventuelt ingeniørprojekt indarbejdes i tegningsmaterialet, og konstruktioner/overflader defineres.  Vi har egne specialister i form af ingeniører og egen tegnestue. Endvidere arbejder vi sammen med de førende specialister indenfor det geotekniske fagområde og sikrer dermed at de nøjagtige placeringer af forsyningsledninger og rørledninger er kendte forud for, at et byggeri med tilhørende jordarbejde igangsættes.

I et samarbejde med Vestergaard Konstruktion får du ekspertise indenfor ovenstående og vi har prøvet det mange gange før, hvilket betyder du med god ro i maven kan overlade ansvaret til os.

Skriv til os
mail@mail.dk

Ring til os
+45 00 00 00 00

Skal vi
kontakte dig?

Byggeri

Som en professionel samarbejdspartner med tillid og service som DNA er aflevering og eftersyn af vores afleverede byggerier en æressag for os.

Derfor gennemfører vi altid en detaljeret aflevering når byggeriet er færdigt og klar til aflevering. Her gennemfører vi i fællesskab med Bygherre en før-mangel gennemgang for at identificere eventuelle udestående og mangler i god tid før afleveringsdatoen.

Med ovenstående gennemgang sikrer vi at boligerne er klar til den endelige aflevering uden fejl og mangler.

Vi leverer gerne en prøvebolig i de større byggerier, som vil stå færdig før resten af projektet således bygherre eller slutinvestor kan benytte denne til fremvisning i forbindelse med boligudlejning.

Vi udfører altid, som en del af vores byggerier 1 og 5 års gennemgang når byggeriet er afsluttet. Her gennemgår vi de respektive bygninger for eventuelle fejl og mangler. Efterfølgende udbedrer vi de fejl og mangler vi har fundet.

Opfølgning ifm. færdigmelding/ibrugtagning omfatter ligeledes fremsendelse af nødvendig dokumentation til myndighederne

Aflevering & Service

Som en professionel samarbejdspartner med tillid og service som DNA er aflevering og eftersyn af vores afleverede byggerier en æressag for os.

Derfor gennemfører vi altid en detaljeret aflevering når byggeriet er færdigt og klar til aflevering. Her gennemfører vi i fællesskab med Bygherre en før-mangel gennemgang for at identificere eventuelle udestående og mangler i god tid før afleveringsdatoen.

Med ovenstående gennemgang sikrer vi at boligerne er klar til den endelige aflevering uden fejl og mangler.

Vi leverer gerne en prøvebolig i de større byggerier, som vil stå færdig før resten af projektet således bygherre eller slutinvestor kan benytte denne til fremvisning i forbindelse med boligudlejning.

Vi udfører altid, som en del af vores byggerier 1 og 5 års gennemgang når byggeriet er afsluttet. Her gennemgår vi de respektive bygninger for eventuelle fejl og mangler. Efterfølgende udbedrer vi de fejl og mangler vi har fundet.

Opfølgning ifm. færdigmelding/ibrugtagning omfatter ligeledes fremsendelse af nødvendig dokumentation til myndighederne

Vi rådgiver dig udvikling af jorden og videre i dit byggeprojekt til det er færdigbygget

TEAMET 

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Steffen Vestergaard

Steffen Vestergaard

Direktør & Salg

tlf. 00 00 00 00
mail. mail@mail.dk

Morten G. Lauritsen

Morten G. Lauritsen

Projektleder

tlf. 00 00 00 00
mail. mail@mail.dk

Simon R. Vester

Simon R. Vester

Tegnestueleder

tlf. 00 00 00 00
mail. mail@mail.dk

Jacob K. Iversen

Jacob K. Iversen

Salg & Ejendomsudvikling

tlf. 00 00 00 00
mail. mail@mail.dk

Nicklas Bach

Nicklas Bach

Projektchef

tlf. 00 00 00 00
mail. mail@mail.dk

Morten K. Pedersen

Morten K. Pedersen

Bygningskonstruktør

tlf. 00 00 00 00
mail. mail@mail.dk