DGNB certificeret byggeri

HVAD ER ET DGNB CERTIFICERET BYGGERI? 

 

En DGNB-certificering er en uvildig tredjepartsverificering af bæredygtigheden i et byggeri, som tager udgangspunkt i det holistiske samspil mellem tre hovedområder; miljø, social ansvarlighed og økonomi.

DGNB står for "Deutsche Gesellshaft für Nachhaltiges Bauen" og certificeringen udstedes af nonprofitorganisationen Rådet for Bæredygtigt Byggeri (tidligere: Green Building Council) og er den førende bæredygtighedscertificering i byggebranchen i Danmark.

Hvad er DGNB-certificering?

En DGNB-certificering fungerer som et værktøj, der kan dokumentere faktiske og målbare resultater. Dette er med til at skabe gennemsigtighed og minimere risikoen for greenwashing og tomme løfter. Certificeringen vægter bl.a. forhold som genanvendelse af byggematerialer/cirkulær økonomi, biodiversitet og indeklima og trækker desuden paralleller til FN’s Verdensmål.

Det er muligt at opnå DGNB-certificeringen på forskellige niveauer, herunder DGNB-Bronze, DGNB-Sølv, DGNB-Guld og DGNB-Platin. Derudover er det muligt at certificere enfamilieshuse med DGNB-Villa certificeringen, som baserer sig på samme koncept, men som er tilpasset mindre byggerier.

DGNB krav og kriterier

I en DGNB-certificering bliver et byggeri vurderet ud fra omkring 350 forskellige kriterier og parametre. Et af kriterierne kan f.eks. være at fremme biodiversiteten i nærområdet eller anvende en høj andel genanvendte byggematerialer. I den tidlige projekteringsfase skal der foretages et til- og fravalg af kriterier, som certificeringen bliver baseret på. I praksis betyder dette, at det er muligt at forme certificeringen på baggrund af de valgte kriterier, der tilsammen udgør en unik sammensætning af kriterier.

 

Dette resulterer derfor i, at ingen DGNB-certificerede byggerier er helt ens, da certificeringen afhænger af denne unikke sammensætning.

 

VESTERGAARDS DGNB-KONCEPT

Vores erfaring med DGNB – Vi har testet det på os selv

 

Som en del af vores bæredygtighedsstrategi vil vi kunne tilbyde vores kunder et bæredygtighedscertificeret byggeri. Vi kan derfor tilbyde DGNB-certificerede byggerier samt Svanemærket byggerier.

Da vi dykkede ned i DGNB-certificeringens krav blev vi overbeviste om, at det ville være optimalt at afprøve DGNB-processen på os selv, før vi kunne tilbyde det til vores kunder.

På den måde kunne vi være sikre på, at vi kunne garantere den samme tilfredsstillende kvalitet, pris og proces, som vores kunder kender og er vant til.

Vores første DGNB-projekt er et rækkehusprojekt ved Hadbjerg, der skal DGNB-Guld certificeres. Projektet omhandler 34 rækkehuse og bygges for vores søsterselskab Vestergaard Estate. Vi er godt i gang med projekteringsfasen, og er snart klar til at kaste os over opførelsen.

Vores værdier som DNA i vores bæredygtige rækkehuse

 

Formålet med denne analyse har været at udvælge de kriterier, som ligger mest i forlængelse af vores egne værdier og som er allervigtigst for os og som samtidig har en stor værdi for de kommende beboere.

I vores DGNB-certificerede rækkehusprojekter, har vi derfor valgt at fokusere særligt på følgende:

 

 1. Sikkerhed og sundhed
 • Øget sikkerhed for håndværkerne på byggepladsen gennem udarbejdelsen af en målrettet strategi og indsats
 • Fysisk og mental trivsel for beboerne med et øget fokus på indendørs indeklima, akustik og lysindfald
 • Øget tryghed for beboere gennem en tryghedspakke, der involverer:
  • Præinstallerede brandalarmer i alle opholdsrum
  • Ekstra brede vindues-/redningsåbninger
  • Udendørs hjertestarter der er tilgængelige døgnet rundt

 

 1. Inkluderende fællesskaber
 • Etableringen af udendørs opholdsområder der fremmer fællesskab mellem beboere
 • Fleksible boliger, der kan tilpasses alle familiekonstellationer og livssituationer, f.eks. familieforøgelser, studie-, ældre- eller handicapboliger, hjemmekontor/egen praksis mm.

 

 1. Mangfoldig natur/naturlig natur
 • Vi sammensætter beplantningsmetoderne af naturområderne med udgangspunkt i det eksisterende plante- og dyreliv henblik på at fremme biodiversiteten
 • Vi tiltrækker dyreliv gennem opsætning af redekasser, insekthjem og plantning af vilde blomster

 

 1. Fremtidig drift og vedligehold
 • Ved indflytning modtager beboerne en håndbog om, hvordan de vedligeholder og drifter deres bolig mest hensigtsmæssigt og miljøvenligt. Dette indebærer bl.a.
  • Konkrete energibesparende tiltag
  • Skånsom rengøring der skåner materialer og overflader
  • Vedligehold af inventar med henblik på at sikre lang levetid
model bæredygtighed pris, miljøpåvirkning, kvalitet

Det svære materialevalg

Vi opbygger løbende erfaringer og igennem denne stejle læringskurve og udviklingsproces har vi løbende mødt en lang række nye spørgsmål og udfordringer.

Et af de helt centrale spørgsmål som hurtig dukkede op, var centreret om vores eksisterende byggemetoder og byggematerialer. Tidligere har vi primært fokuseret på to parametre: henholdsvis pris og kvalitet. Pludselig dukkede et nyt parameter op: klima- og miljøpåvirkning.

 

Byggematerialer og klimaaftryk

Flere af de materialer, der har de laveste miljøpåvirkninger er ofte forbundet med en højere økonomisk omkostning, f.eks. materialer der er produceret med biogas eller genbrugsmaterialer. Samtidig er mange af de nyudviklede materialer og produkter, der har en lavere miljøpåvirkning, ikke færdigtestede og producenten kan derfor ikke altid tilbyde garanti på hverken holdbarhed eller ydeevne. Det skaber et dilemma i materialevalget, når pris, kvalitet og miljøpåvirkning ikke altid er helt forenelige.

 

Udfordringen der opstår, handler derfor om at kunne balancere økonomi, kvalitet og miljøhensyn og det vil altid være en konstant opvejning mellem de tre parametre.

 

Dilemmaet kom f.eks. til udtryk, da vi overvejede at anvende genbrugsmursten i facaderne. De genbrugte mursten har naturligvis en lavere miljøpåvirkning end nye mursten, men samtidig koster de cirka det tredobbelte. Vi prøver derfor at finde den gyldne middelvej, der både tager højde for miljøpåvirkning og økonomi - f.eks. med nye mursten produceret med biogas, der har en lavere miljøpåvirkning end traditionelle mursten, men samtidig kun koster ca. 10 % mere. På den måde forsøger vi at indtænke den holistiske bæredygtighed i vores materialevalg og byggemetoder.

Vil du gerne i gang med at opføre DGNB-certificerede rækkehuse?

 

Kontakt os her

Ofte stillede spørgsmål

Her er det muligt at få svar på nogle spørgsmål vi har fået.

DGNB stammer fra Tyskland og står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Oversat til dansk betyder det Tysk samfund/fællesskab for Bæredygtigt Byggeri.

DGNB udstedes i forskellige niveauer, herunder DGNB-Bronze, DGNB-Sølv, DGNB-Guld og DGNB-Platin, der udstedes alt afhængigt af, hvor mange bæredygtighedskrav, byggeriet kan opfylde.

DGNB er en tredjepartscertificering af graden af bæredygtighed i et byggeri. Bæredygtighedscertificeringen stammer oprindeligt fra Tyskland og udstedes af Rådet for Bæredygtigt Byggeri (tidligere kaldet Green Building Council). Certificeringen baseres på tre hovedfokusområder: social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed og drager paralleller til FN’s 17 Verdensmål. Certificeringen fungerer som et trappesystem, hvor det er muligt at opnå enten Bronze-, Sølv-, Guld- eller Platinniveau. Der er også mulighed for at opnå særlige udmærkelser, der gives for særligt stort fokus på enten arkitektur, beboerkomfort eller minimalt klimaaftryk.

Prisen på en DGNB-certificeringen afhænger af det enkelte byggeprojekt samt hvilket certificeringsniveau, man ønsker.

De samlede udgifter for en DGNB-certificering ligger typisk på omkring 1-5 procent af hele byggesummen. Erfaringer viser, at certificerede boliger ofte tjener sig selv hjem igen, enten gennem en øget salgsværdi eller forhøjet udlejning.

Størstedelen af omkostningerne til DGNB-certificeringen går til dokumentations- og analysearbejde. Dertil kommer udgifter til selve certificeringen samt eventuelle udgifter til en ekstern auditor, hvis man ikke selv har en intern auditor ansat. Der kan desuden være ekstra udgifter til byggematerialer, hvis der f.eks. ønskes materialer med særligt lavt klimaaftryk eller med særlige egenskaber.