DGNB certificeret byggeri

HVAD ER ET DGNB CERTIFICERET BYGGERI? 

 

En DGNB-certificering er en uvildig tredjepartsverificering af bæredygtigheden i et byggeri, som tager udgangspunkt i det holistiske samspil mellem tre hovedområder; miljø, social ansvarlighed og økonomi. DGNB står for "Deutsche Gesellshaft für Nachhaltiges Bauen" og certificeringen udstedes af nonprofitorganisationen Rådet for Bæredygtigt Byggeri (tidligere: Green Building Council) og er den førende bæredygtighedscertificering i byggebranchen i Danmark.

 

Hvad er DGNB-certificering?

En DGNB-certificering fungerer som et værktøj, der kan dokumentere faktiske og målbare resultater. Dette er med til at skabe gennemsigtighed og minimere risikoen for greenwashing og tomme løfter. Certificeringen vægter bl.a. forhold som genanvendelse af byggematerialer/cirkulær økonomi, biodiversitet og indeklima og trækker desuden paralleller til FN’s Verdensmål.

 

DGNB krav og kriterier

I en DGNB-certificering bliver et byggeri vurderet ud fra omkring 350 forskellige kriterier og parametre. Et af kriterierne kan f.eks. være at fremme biodiversiteten i nærområdet eller anvende en høj andel genanvendte byggematerialer. I den tidlige projekteringsfase skal der foretages et til- og fravalg af kriterier, som certificeringen bliver baseret på. I praksis betyder dette, at det er muligt at forme certificeringen på baggrund af de valgte kriterier, der tilsammen udgør en unik sammensætning af kriterier.

 

Dette resulterer derfor i, at ingen DGNB-certificerede byggerier er helt ens, da certificeringen afhænger af denne unikke sammensætning.

 

DGNB logo

VESTERGAARDS DGNB-KONCEPT

Vores erfaring med DGNB – Vi har testet det på os selv

 

Som en del af vores bæredygtighedsstrategi vil vi kunne tilbyde vores kunder et bæredygtighedscertificeret byggeri og her har vi valgt at specialisere os i DGNB, da det er den mest anerkendte certificering indenfor B2B-segmentet i bæredygtigt byggeriet.

Da vi dykkede ned i DGNB-certificeringens krav blev vi overbeviste om, at det ville være optimalt at afprøve DGNB-processen på os selv, før vi kunne tilbyde det til vores kunder.

 

På den måde kunne vi være sikre på, at vi kunne garantere den samme tilfredsstillende kvalitet, pris og proces, som vores kunder kender og er vant til.

Konkret er vores første DGNB-projekt 34 rækkehuse i Hadbjerg nord for Aarhus for vores søsterselskab Vestergaard Estate. Vi er nu igennem hele projekteringsfasen, og vi er nu klar til selve udførelsesdelen samt selve byggeriet.

Vores værdier som DNA i vores bæredygtige rækkehuse

 

Formålet med denne analyse har været at udvælge de kriterier, som ligger mest i forlængelse af vores egne værdier og som er allervigtigst for os og som samtidig har en stor værdi for de kommende beboere.

I vores DGNB-certificerede rækkehus projekter, har vi derfor valgt at fokusere særligt på følgende:

 

 1. Sikkerhed og sundhed
 • Øget sikkerhed for håndværkerne på byggepladsen gennem udarbejdelsen af en målrettet strategi og indsats
 • Fysisk og mental trivsel for beboerne med et øget fokus på indendørs indeklima, akustik og lysindfald
 • Øget tryghed for beboere gennem en tryghedspakke, der involverer:
  • Præinstallerede brandalarmer i alle opholdsrum
  • Ekstra brede vindues-/redningsåbninger
  • Udendørs hjertestarter der er tilgængelige døgnet rundt

 

 1. Inkluderende fællesskaber
 • Etableringen af udendørs opholdsområder der fremmer fællesskab mellem beboere
 • Fleksible boliger, der kan tilpasses alle familiekonstellationer og livssituationer, f.eks. familieforøgelser, studie-, ældre- eller handicapboliger, hjemmekontor/egen praksis mm.

 

 1. Mangfoldig natur/naturlig natur
 • Vi sammensætter beplantningsmetoderne af naturområderne med udgangspunkt i det eksisterende plante- og dyreliv henblik på at fremme biodiversiteten
 • Vi tiltrækker dyreliv gennem opsætning af redekasser, insekthjem og plantning af vilde blomster

 

 1. Fremtidig drift og vedligehold
 • Ved indflytning modtager beboerne en håndbog om, hvordan de vedligeholder og drifter deres bolig mest hensigtsmæssigt og miljøvenligt. Dette indebærer bl.a.
  • Konkrete energibesparende tiltag
  • Skånsom rengøring der skåner materialer og overflader
  • Vedligehold af inventar med henblik på at sikre lang levetid
model bæredygtighed pris, miljøpåvirkning, kvalitet

Det svære materialevalg

Vi opbygger løbende erfaringer indenfor for vores bæredygtige rækkehuse og igennem denne stejle læringskurve og udviklingsproces har vi løbende mødt en lang række nye spørgsmål og udfordringer.

 

Et af de helt centrale spørgsmål som hurtig dukkede op, var centreret om vores eksisterende byggemetoder og byggematerialer. Tidligere har vi primært fokuseret på to parametre: henholdsvis pris og kvalitet. Pludselig dukkede et nyt parameter op: klima- og miljøpåvirkning.

 

Mere bæredygtige byggematerialer

Flere af de materialer, der har de laveste miljøpåvirkninger er ofte forbundet med en højere økonomisk omkostning, f.eks. materialer der er produceret med biogas eller genbrugsmaterialer. Samtidig er mange af de nyudviklede materialer og produkter, der har en lavere miljøpåvirkning, ikke færdigtestede og producenten kan derfor ikke altid tilbyde garanti på hverken holdbarhed eller ydeevne. Det skaber et dilemma i materialevalget, når pris, kvalitet og miljøpåvirkning ikke altid er helt forenelige.

 

Udfordringen der opstår, handler derfor om at kunne balancere økonomi, kvalitet og miljøhensyn og det vil altid være en konstant opvejning mellem de tre parametre.

 

Dilemmaet kom f.eks. til udtryk, da vi overvejede at anvende genbrugsmursten i facaderne. De genbrugte mursten har naturligvis en lavere miljøpåvirkning end nye mursten, men samtidig koster de cirka det tredobbelte. Vi prøver derfor at finde den gyldne middelvej, der både tager højde for miljøpåvirkning og økonomi - f.eks. med nye mursten produceret med biogas, der har en lavere miljøpåvirkning end traditionelle mursten, men samtidig kun koster ca. 10 % mere. På den måde forsøger vi at indtænke den holistiske bæredygtighed i vores materialevalg og byggemetoder.

Vil du gerne i gang med at opføre DGNB-certificerede rækkehuse?

 

Kontakt os her