Totalentreprise

Totalentreprise hos Vestergaard Konstruktion er det sikre valg indenfor B2B-byggeri. Vi har specialiseret os i at samle alle typer af rådgivning i et byggeprojekt. Vi kan assistere indenfor følgende områder: Idéfase & rådgivning, myndigheder & tilladelser, projektering & byggemodning, passion for byggeri og aflevering & service.

Vi vil gerne involveres så tidlig som overhovedet muligt i processen. Således kan vi på bedste vis bringe vores kompetencer og specialister i spil, på de rigtige tidspunkter, undervejs i byggeprojektet. Alt dette gør vi for at sikre den størst mulige kvalitet, proces og kommunikation fra start til slut i hele projektet og til glæde for alle involverede parter.

Som totalentreprenør driver og løfter vi vores projektbyggerier fra idéfase frem til det nøglefærdige byggeri står klar – Vi kalder vores helhedsorienterede proces og tilgang for ”The Vestergaard Way”

totalentreprise på rækkeprojekt

Totalentreprise: overlad trygt dit byggeprojekt til os fra start til slut


I Vestergaard Konstruktion opfører vi kun vores rækkehusprojekter i totalentrepriser, hvor vi har det fulde ansvar fra start til slut.

 

Vi udvikler projektbyggerier indenfor rækkehuse, sommerhuse, boligområder m.m. Dette gøres hovedsageligt i tæt samarbejde med investorer og bygherre.

 

Vi holder dermed styr på alle dele og facetter af byggeprocessen – både internt og eksternt og vi sikrer, at alle aktører spiller sammen og går i samme retning, og at vores bygherrer trygt kan læne sig tilbage og overlade projektet til os.

 

Som bygherre slipper du dermed for et projekt, hvor forskellige rådgivere og interessenter kun tager ansvar for deres eget individuelle område og ikke det samlede projekt. Vi ønsker at påtage os det fulde ansvar fra start til slut og dermed stå på mål for hele processen herunder ansvaret for koordinering, administration, styring og den samlede realisering af projektet.

 

Nedenfor vises byggeriets faser – trin for trin

#1 IDÉFASE & RÅDGIVNING

Vestergaard Konstruktion har stor erfaring med totalentreprise indenfor projektbyggeri og bygherrerådgivning fra idéfase til det nøglefærdige byggeri. 

Det er vores klare erfaring, at det samlede projekt bliver markant bedre for alle parter, såfremt vi er involveret fra de tidlige faser i udviklingen af et nyt projekt.

Kom godt fra start med dit projekt
At komme godt fra start i et nyt byggeprojekt er altafgørende. Derfor vil vi allerede under idefasen, af et nyt projekt, involvere vores arkitekter og tegnestue. De vil således være en central del af dialogen.

På den måde kan vi spore os ind på, hvilke ønsker, behov og krav vores samarbejdspartnere har til et kommende projekt. Samt hvordan det potentielle og ønskede byggeri bedst kan tage form og optimeres. Dermed kan vores forskellige kompetencer bringes i spil og vi sikrer, at ideer og ønsker kan realiseres til en konkurrencedygtig pris.

Skitseforslag, floorplaner og grundig forventningsafstemning
På baggrund af vores indledende dialog og en detaljeret vurdering af den pågældende lokation, udarbejder vi blandt andet skitseforslag og floorplaner indeholdende størrelser, indretning mv.  Ofte udarbejdes først et idéoplæg, som groft redegør for de grundlæggende visioner. I fællesskab undersøger vi behov og udvikler ideer, som danner basis for den bedste løsning for vores kunder og det samlede projekt.

Vi forventningsafstemmer altid grundigt under idéfasen for at sikre, at  ovenstående lykkedes.

#2 MYNDIGHEDER & TILLADELSER

Ved totalentreprise er det en naturlig del af vores samlede rådgivning at være en aktiv medspiller i dialogen med myndighederne. Herunder udarbejdelse af myndighedsprojekter og lokalplaner.

Vi er altid i tæt dialog med kommuner. Dette sikrer, at vores projekter overholder de planer og retningslinjer, som er lagt for området. Håndtering og drøftelser af lokalplaner vil altid være en del at vores rådgivning i de projekter, vi er involveret i.

Smidig proces qua vores gode samarbejde med kommunerne
Gennem de seneste år har vi udarbejdet og bidraget til plandokumenter i mange af de midt- og østjyske kommuner i forbindelse med vores byggeprojekter. Vi har derfor et godt samarbejde og en konstruktiv dialog med kommunerne, hvor vi dagligt samarbejder med byplanlæggere og planchefer.

Tilgængeligheden og det gode samarbejde med kommunerne udnytter vi til at sikre en smidig proces, som bidrager til en høj kvalitet og overholdelse af de aftalte tidsplaner.

Seriøst engagement hele vejen igennem
Vi deltager gerne på alle møder med kommuner og myndigheder. Dette sikrer, at alle områder af det kommende byggeri er afdækket. På den måde undgår vi ubehagelige overraskelser senere i projektet. Vi arbejder engageret og seriøst med hvert projekt. Vi søger altid en konstruktiv og løsningsorienteret dialog med både bygherre, kommuner og øvrige interessenter.


Optimering af projektet fra første færd
Vi gør en ekstra indsats for at have projekteringen på plads til byggestart, og tager vores underentreprenører med allerede i projekteringsfasen. På den måde optimerer vi projektet fra første færd, og minimerer de overraskelser, der kan opstå undervejs. Det skaber tryghed og værdi for alle parter.

Sparring omkring lokalplan eller byplanlægning
Er der behov for at kunne forstå en lokalplan eller byplanlægning, som man er underlagt, vil vi altid gerne drøfte muligheder og indgå dialog omkring dette. Herunder hvilket byggeri og projekt, som vil være muligt at udvikle og opføre.

#3 PROJEKTERING & BYGGEMODNING

Inden byggeriet går i gang, er det vigtigt at klarlægge, hvilke regler der gælder. Samt hvilke krav der stilles for netop den lokation, hvor byggeprojektet skal opføres og udvikles på. Byggemodning og arbejdet med forsyninger herunder ledninger til vand, kloak, el, fiber og gadelys er fundamentet for hele byggeprojektet. Dette er ofte en kompleks størrelse, som kan skabe en del problemstillinger og beslutningsprocesser med involverede parter.

Vi oplever jævnligt, at det for bygherren kan være komplekst. Detailprojektering omfatter en bearbejdning af myndighedsprojektet, hvor et eventuelt ingeniørprojekt indarbejdes i tegningsmaterialet, og konstruktioner/overflader defineres. 

De bedste specialister på opgaven
Vi har egne specialister i form af ingeniører og egen tegnestue. Endvidere arbejder vi sammen med de førende specialister indenfor det geotekniske fagområde. Her sikres, at de nøjagtige placeringer af forsyningsledninger og rørledninger er kendte forud for, at et byggeri med tilhørende jordarbejde igangsættes.

Stor erfaring og ekspertise indenfor totalentreprise
I et samarbejde med Vestergaard Konstruktion får du ekspertise indenfor totalentreprise, og vi har prøvet det mange gange før. Hvilket betyder, at du med god ro i maven kan overlade ansvaret til os.

#4 OPFØRELSEN AF DIT BYGGEPROJEKT

Byggeri har altid været vores store passion, og vi beskæftiger os ikke med andet end det. Resultatet af vores hårde arbejde, vilje og drive har medført, at vi har opbygget et solidt udgangspunkt for at kunne tilbyde byggeri og totalentreprise i absolut topklasse. Hjertet i Vestergaard Konstruktion er selve byggeriet, som er udgangspunktet for alt, hvad vi gør og de tillægsydelser, vi tilbyder vores kunder.

Professionalisme og ordentlighed
Vi har igennem en årrække benyttet de samme underleverandører og sætter en ære i at behandle dem professionelt og ordentligt. Det har medført, at vi i dag kan levere et byggeri i en høj kvalitet til en stærk pris - hver eneste gang.


Projekt- og byggeledelse i særklasse og øjenhøjde
Vi har opbygget en stærk organisation, hvor vores projektafdeling og byggeledelse involveres meget tidlig i et projekt således forståelsen for projektet og den røde tråd er gennemgående. Vores tilgang er meget ”jysk”, og som kunde eller samarbejdspartner vil du opleve en projekt- og byggeledelse som er i særklasse og øjenhøjde.

Højt kvalificerede medarbejdere
Alle vores projektledere og byggeledere er uddannede konstruktører eller har anden kvalificeret erfaring indenfor byggeri. Dette medfører, at vi uanset projekt og problemstilling står godt rustet til at løse de udfordringer, vi møder.


Stort fokus på byggestyringen
Som totalentreprenører har vi ekstremt stort fokus på byggestyring. Vi har udviklet vores egne processer og procedurer for projektstyring og håndtering, så vi er sikre på at kunne aflevere vores projekter til tiden, og i den rette kvalitet.

#5 AFLEVERING & SERVICE

Som en professionel samarbejdspartner med tillid og service som er indbygget i vores DNA, er aflevering og eftersyn af vores byggerier en æressag for os.

Grundig gennemgang inden aflevering
Vestergaard Konstruktions mission er at tilbyde professionel totalentreprise. Derfor gennemfører vi altid en aflevering, når byggeriet er færdigt og klar til aflevering. Her gennemfører vi i fællesskab med bygherre en detaljeret førmangelgennemgang for at identificere eventuelle udestående og mangler i god tid før afleveringsdatoen.

Med ovenstående gennemgang sikrer vi, at boligerne er klar til den endelige aflevering uden fejl og mangler. Se tidligere byggede projekter – blandt andet indenfor rækkehusesommerhuse og boligområder. 

Levering af prøvebolig ved større byggeprojekter
Vi leverer gerne en prøvebolig i de større byggerier, som vil stå færdig før resten af projektet. På denne måde kan bygherre eller slutinvestor benytte denne til fremvisning i forbindelse med boligudlejning.


1 og 5 års gennemgang af byggeriet
Vi udfører altid, som en del af vores byggerier, 1 og 5 års gennemgang, når byggeriet er afsluttet. Her gennemgår vi de respektive bygninger for eventuelle fejl og mangler. Efterfølgende udbedrer vi de fejl og mangler, vi har fundet.


Dokumentation til myndighederne
Opfølgning i forbindelse med færdigmelding/ibrugtagning omfatter ligeledes fremsendelse af nødvendig dokumentation til myndighederne.

Totalentreprise - kort og godt

Ved at vælge en totalentreprise overlader du styringen af alle processer i byggeprojektet til én virksomhed – totalentreprenøren. Dette giver dig den betydelige fordel, at du kun behøver at kommunikere med én virksomhed. Det er også dem, du drøfter alle beslutninger med, herunder ansøgning om byggetilladelse samt udarbejdelse af projektmaterialet, såsom tegninger, beskrivelser og lignende.

 

Totalentreprise hos Vestergaard Konstruktion er det sikre valg indenfor B2B-byggeri. Som totalentreprenør driver og løfter vi vores projektbyggerier fra idéfase frem til det nøglefærdige byggeri står klar – Vi kalder vores helhedsorienterede proces og tilgang for ”The Vestergaard Way”

Der er mange fordele ved totalentreprise. Ved at vælge denne løsning kan du være tryg hele vejen i byggeperioden, da alt arbejde udføres af professionelle fagfolk. 

Med en totalentreprenør slipper du b.la. for selv at skulle sørge for; 

- myndigheder og tilladelser

- projektering og byggemodning

- opførelsen

- service

 

Hos Vestergaard Konstruktion vil vi gerne involveres så tidlig som overhovedet muligt i processen. Således kan vi på bedste vis bringe vores kompetencer og specialister i spil, på de rigtige tidspunkter, undervejs i byggeprojektet. Alt dette gør vi for at sikre det bedst mulige byggeri. 

Når du har valgt Vestergaard Konstruktion som totalentreprenør, er du i gode hænder fra start til slut. Vi tager det fulde ansvar fra start til slut og vi udvikler projektbyggerier indenfor rækkehuse, sommerhuse, boligområder i tæt samarbejde med investorer og bygherre.