Miljømæssig bæredygtighed (miljø/klima)

SKOVREJSNING

Byggebranchen bidrager til ca. 30 % af Danmarks samlede CO2-udledning. Det er alt for højt og skal begrænses. Vi er i gang med at lave et fuldt CO2-regnskab over virksomheden, så vi kan kortlægge de områder, vi kan reducere.

I 2022 besluttede vi os for at indfange noget af den CO2, vi udleder som virksomhed. Derfor planter vi fem træer, hver gang vi opfører en bolig. Derudover planter vi et træ og giver som gave til nye ansatte samt til jubilæer og runde fødselsdage.

I 2022 blev det til mere end 500 træer i alt – og vi satser på at plante mere end 750 træer i 2023.

Alle træerne plantes på Norddjurs af frivillige ildsjæle fra nonprofitorganisationen Klimatræ, som også sikrer træernes vækst de første par år

RESSOURCEGENNEMGANG

Bygge- og anlægsbranchen er ansvarlig for ca. 1/3 af alt affald i Danmark. Branchen har derfor et stort ansvar for at minimere affaldsmængderne og reducere branchens klimaaftryk.

Som byggevirksomhed har vi også et ansvar for at gøre vores. Derfor er vi i gang med at udvikle og implementere forskellige initiativer til at minimere mængden af byggeaffald og reducere risikoen for materialespild på vores byggepladser.

I foråret 2022 igangsatte vi bl.a. et initiativ kaldet ”Ressourcegennemgange”, hvor vi foretager systematiske gennemgange af materiale- og affaldshåndteringen på vores byggepladser fast hver 14. dag. Ved hver gennemgang udarbejdes en rapport med forbedringsforslag, som byggelederne skal udbedre og implementere inden næstkommende ressourcegennemgang.
 
På ressourcegennemgangene har vi bl.a. fokus på:

  • Sikker placering af nye materialer for at undgå beskadigelse
  • Vejrbeskyttelse af nye materialer
  • Affaldshåndtering
  • Miljøbeskyttelse af jord og grundvand
  • Alternative anvendelsesmetoder af spild, rester og brugte materialer

 

Der er stadig en lang vej igen, men det er et sted at starte!