Social bæredygtighed (social ansvarlighed)

MEDARBEJDERTRIVSEL


Som virksomhed har vi et ansvar for at sikre trivsel hos vores medarbejdere. Hos Vestergaard Konstruktion lægger vi stor vægt på fællesskab og socialt nærvær.

Vi tror på, at socialt nærvær er afgørende for vores trivsel og glæde i hverdagen.

Vi tror også på, at fysisk aktivitet bidrager med et sundt og sjovt afbræk i en travl dagligdag.

Vi mødes derfor tre gange om ugen til fælles morgentræning, som giver sved på panden og ikke mindst smil på læben. Det bidrager til fysisk sundhed og er samtidig med til at give os et helt særligt socialt sammenhold på tværs af vores afdelinger.

PARTNERSKABER MED NONPROFIT ORGANISATIONER

Vores værdier er med til at forme den måde, hvorpå vi indgår i samfundet på. Derfor er det helt naturligt for os at støtte Legeheltene og Kreaheltene på de danske hospitaler.

Legeheltene og Kreaheltene er en del af nonprofitorganisationen Børneulykkesfonden og arbejder for at give langtidsindlagte børn og deres familier et tiltrængt frirum på hospitalerne. Med Legeheltene deltager børnene i sjove lege og fysiske aktiviteter sammen med andre indlagte børn, mens Kreaheltene arbejder for at skabe kreativ fordybelse og leg.

Legeheltene og Kreaheltene er derfor med til at sikre, at børnene får muligheden for at lege og være børn, selvom de er langtidsindlagte og kronisk syge.

Vi er derfor meget stolte af vores partnerskab med Legeheltene og Kreaheltene.

Læs mere om vores indsatser her

PRAKTIKSTUDERENDE


Vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner, hvor vi løbende ansætter studerende i praktikforløb i vores tegnestue og ude på vores byggepladser. Vi arbejder målrettet for at give dem den bedste faglige ballast, inden de skal ud på arbejdsmarkedet og udarbejder individuelle læringsmål i samarbejde med den studerende

Vi tror på, at vi kan lære dem en masse, men at de faktisk også kan lære os meget. De studerende kommer med den nyeste viden fra skolebænken og kan bidrage med nye perspektiver og ideer, som vi måske ikke selv kan se.

Derfor værdsætter vi vores praktikanter ekstra højt og vi gør en stor indsats for, at de trives og udvikles i vores virksomhed, hvor de indgår på lige fod med andre ansatte.

Læs mere her