SOCIALT ANSVAR (CSR)

Hos Vestergaard Konstruktion tager vi vores samfundsansvar alvorligt og implementerer både dette på det strategiske niveau samt i den daglige drift af virksomheden.

Som et værdibasseret byggefirma, er det os nærliggende at give aktivt tilbage til det samfund, som i sidste ende er grundlaget for vores eksistens. Ydermere er vores CSR strategi med til at styrke motivation, tilfredshed og loyalitet hos vores medarbejdere.

 

Miljømæssigt ansvar:

Vi bestræber os altid på at bygge så miljømæssigt ansvarligt som muligt, så vores byggerier belaster miljøet mindst muligt. For eksempel er vores eget domicil bygget som et nul-energi byggeri.

 

Lokalsamfund:

For os er det vigtigt at bakke op om vores lokal samfund og fremstille os som forbillede som lokal virksomhed. Vi støtter meget op omkring det lokale idrætsliv, lige fra de helt små foreninger til de aller største professionelle klubber. Derudover forsøger vi at have så meget vidensdeling som muligt med de studerende i lokalområdet, gennem godt samarbejde med uddannelsesstederne. Vi bestræber os altid på at have 1-2 praktikanter tilknyttet virksomheden og give dem en god balast til deres professionelle fremtid.

 

Underentreprenører:

Vi benytter os af underentreprenører på de fleste fagområder, og hvor det giver mening benytter vi os af lokale underentreprenører.
Det gør vi af flere grunde. Den primære grund er, at usikkerheden både for os og bygherre minimeres markant ved at benytte sig af mange enkeltstående
underentreprenører. Samtidig vil vi gerne støtte det lokale erhvervsliv, der hvor vi får mulighed for at udføre byggeprojekter.

 

Leverandører:

Vi har som udgangspunkt stor tillid til at vores leverandører tager et samfundsansvar og tager behørigt hensyn til miljø, klima og de ansatte. Vi forsøger, så vidt det er rentabelt, at indkøbe så bæredygtigt som muligt. Som udgangspunkt giver vi vores kunder mulighed for at træffe et bæredygtigt valg i
forbindelse med deres samarbejde med os.

 

God forretningsskik:

For os er det meget vigtigt, at vores kunder føler sig trygge,
velinformerede og godt hjulpet gennem hele byggeprocessen. Når du bygger med os, er det vigtigt med det gode samarbejde. Derfor bruger vi meget energi på at
synliggøre de forskellige faser under byggeriet, så alle har klarhed over byggeriets udvikling og ansvarsområder.
Vi pakker ikke noget ind eller fejer under gulvtæppet. For os er det vigtigt, at vi kan se os selv i øjnene og være stolte ved hvert eneste byggeri vi afleverer.

Send os en besked, så kontakter vi dig så hurtigt som muligt