En dag med genanvendelse, CO2-udledning og biodiversitet i børnehøjde

Samarbejde med Grønne Sammen 

I september 2023 deltog vi i Viborg Kommunes indsats Grønne Sammen, der har til formål at introducere børn og unge til bæredygtige indsatser. Vi inviterede lokale folkeskoleklasser ud på vores byggeplads i Arnbjerg og åbnede dørene for, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i vores byggerier.

Vi havde besøg af 3. årgang fra Frederiks Skole og 4. klasse fra Hammershøj Skole, som hjalp os med at bygge fem unikke smådyrsbo og insekthoteller, der bidrager til at fremme biodiversiteten i det nyopførte boligområde. Insekthotellerne var bygget udelukkende af byggeaffald fra byggepladsen – affald som ellers ville blive kasseret og afbrændt.

Børnene fik prøvet kræfter af med værktøj, mens vi fik en god snak om genanvendelse, CO2-udledning og biodiversitet.

Vi fik også besøg af 8. klasse fra Viborg Realskole til en formiddag, der omhandlede byggematerialers klimaaftryk, valg af miljøvenlige energikilder og varmekilder, genanvendelse af byggeaffald samt hvordan man skaber en sikker og sund byggeplads for sine medarbejdere.

Eleverne skulle igennem tre forskellige poster, der hver især illustrerede et konkret bæredygtighedsinitiativ,  vi arbejder med hos Vestergaard. Afslutningsvist fik eleverne mulighed for at præsentere deres forslag til, hvordan vi kan gøre vores byggerier mere miljøvenlige.

Tusind tak for besøget og for en dejlig formiddag!

 

Læs mere om vores bæredygtige tiltag her:

https://vestergaardkonstruktion.dk/baeredygtigt-byggeri/