Bæredygtigt byggeri

Kan vi tilbyde et bæredygtigt byggeri hos Vestergaard Konstruktion?

 

I Vestergaard Konstruktion vil vi godt være ærlige. 100% bæredygtigt byggeri findes ikke endnu. FN har defineret en bæredygtig udvikling, som en, der opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare. Hvis vi kaldte vores DGNB-rækkehuse for bæredygtigt byggeri, skulle vi kunne fremvise en livscyklusanalyse for hele byggeriet, der viser, at der ikke var nogen som helst negative påvirkninger af miljø, økonomi og sociale forhold.

Det kan vi ikke – det kan ingen.

Til gengæld har vi en klar ambition og målsætning om at kunne tilbyde, opføre og levere rækkehusbyggerier, som er bedre for mennesker, miljø og klima end et traditionelt byggeri, der udelukkende lever op til bygningsreglementet. 

Siden starten af 2022 har vi for alvor arbejdet med bæredygtighed i vores projekter og byggemetoder.  Arbejdet med den grønne omstilling er forankret i vores projektstrategi for bæredygtighed, som blandt andet indeholder konkrete målsætninger og initiativer indenfor vores rækkehuse.

Hvad betyder bæredygtighed i byggeriet?

 

Hvad er bæredygtigt byggeri? Når mange hører begrebet ”bæredygtigt byggeri” eller "grønt byggeri" flyver tankerne ofte automatisk hen på klimaforandringer og miljøvenlighed. Dog dækker begrebet over mere end det.

 

Rent faktisk favner begrebet tre hovedområder:

  • Social bæredygtighed (social ansvarlighed) 
  • Økonomisk bæredygtighed (økonomi)
  • Miljømæssig bæredygtighed (miljø/klima)

 

Derfor er det afgørende ikke udelukkende at fokusere på miljøpåvirkning, men også at have øje for det sociale og økonomiske aspekter når vi tilstræber mere bæredygtige byggerier.

 

Mange har en holdning til et bæredygtigt byggeri. For os handler det om konkret handling og dokumenterbare resultater gennem en holistisk inddragelse af både miljø, social ansvarlighed og økonomi. Velvidende, at vi er på en lang udviklingsrejse, som formentlig altid vil være i bevægelse. 

Se et eksempel på, hvordan vi tilstræber holistisk bæredygtighed

En måde at opnå bæredygtigt certificerede byggerier er gennem DGNB - læs mere om DGNB her. 

DGNB CERTIFICERING

Har du lyst til at vide mere om DGNB, og hvordan vi arbejder med et mere bæredygtigt byggeri hos Vestergaard Konstruktion?

 

Så kan du læse mere om DGNB her eller kontakte os her

Os som virksomhed

Vores strategi og ambition – Vores samfundsansvar og sociale ansvarlighed

Det ligger dybt i vores tilgang, kultur og DNA, at når vi igangsætter strategiske indsatser skal de være forankret i vores værdier og visioner. Vi har derfor udarbejdet målsætninger og strategiske initiativer, som vi bruger som pejlemærke i vores daglige arbejde med bæredygtighed og den grønne omstilling såvel internt som eksternt. Vi er nået et stykke af vejen, men vi er langt fra i mål og ser frem til hele tiden at udvikle os som virksomhed. Det har hele tiden været et vigtigt mål for at gøre vores arbejde med bæredygtighed og den grønne omstilling så konkret som muligt, og derfor har vi synliggjort nedenfor hvilke initiativer, vi har igangsat og kontinuerligt udvikler.

SKOVREJSNING

Hver gang vi afleverer en nyopført bolig, planter vi 5 nye træer i den danske muld gennem organisationen Klimatræ. Det vil sige, at vi plantede 500 træer, da vi afleverede 100 boliger i 2022.

Alle træerne plantes af frivillige ildsjæle, der nøjsomt planter træerne i skovområder i Danmark. Ikke nok med at træerne indfanger CO2-e og omdanner det til ilten, vi indånder, så bidrager træerne også til biodiversitet og dyrelivet i de danske skove.

PARTNERSKABER MED NONPROFIT ORGANISATIONER

Vores værdier er med til at forme den måde, hvorpå vi indgår i samfundet på. Derfor er det helt naturligt for os at støtte Legeheltene på de danske hospitaler. Legeheltene er en del af nonprofitorganisationen Børneulykkesfonden og arbejder for at give indlagte børn og deres familier et tiltrængt frirum på hospitalerne. Børnene deltager i sjove lege og fysiske aktiviteter sammen med andre indlagte børn. Legeheltene er derfor med til at sikre, at børnene får muligheden for at lege og være børn, selvom de er langtidsindlagte.

Som virksomhed er det vigtigt for os at støtte initiativer som Legeheltene, som vi kan spejle vores egne værdier i og som gør en fantastisk indsats for børn og deres familier. Vi har et ønske om at bidrage positivt til samfundet og måske endda inspirere andre til at gøre det samme.

PRAKTIKSTUDERENDE

Vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner, hvor vi løbende ansætter studerende i praktikforløb i vores tegnestue og ude på vores byggepladser. Vi arbejder målrettet for at give dem den bedste faglige ballast, inden de skal ud på arbejdsmarkedet og udarbejder individuelle læringsmål i samarbejde med den studerende

Vi tror på, at vi kan lære dem en masse, men at de faktisk også kan lære os meget. De studerende kommer med den nyeste viden fra skolebænken og kan bidrage med nye perspektiver og ideer, som vi måske ikke selv kan se.

Derfor værdsætter vi vores praktikanter ekstra højt og vi gør en stor indsats for, at de trives og udvikles i vores virksomhed, hvor de indgår på lige fod med andre ansatte.

MEDARBEJDERTRIVSEL

Som virksomhed har vi et ansvar for at sikre trivsel hos vores medarbejdere. Hos Vestergaard Konstruktion lægger vi stor vægt på fællesskab og socialt nærvær. Vi tror på, at socialt nærvær er afgørende for vores trivsel og glæde i hverdagen. Vi tror også på, at fysisk aktivitet bidrager med et sundt og sjovt afbræk i en travl dagligdag. Vi mødes derfor tre gange om ugen til fælles morgentræning, som giver sved på panden og ikke mindst smil på læben. Det bidrager til fysisk sundhed og er samtidig med til at give os et helt særligt socialt sammenhold på tværs af vores afdelinger.

ØKONOMI

Vores boliger er bygget af materialer, der har dokumenteret lang levetid. Eksempelvis har flere af vores facader en levetid på 60 år (jf. levetidsrapporter fra Levetider.dk). Dette betyder, at behovet for udskiftning og renovering minimeres, hvilket gavner både økonomien og miljøet.

Vi er samtidig opmærksomme på at indtænke drift og vedligehold af boligerne – lige fra tegnebrættet, når vi vælger materialer til afleveret bolig, når nøglerne skal overdrages, har vi fokus på bæredygtig drift og korrekt vedligehold. Når boligerne afleveres, modtager beboerne en beboermappe, der indeholder vejledning og hjælp til drift, vedligehold og rengøring af deres hjem. Dette indebærer bl.a. beskyttelse af gulvoverflader, VVS-installationer og inventar, hvilket ifølge Rådet for Bæredygtigt Byggeri bidrager til miljøvenlig drift.