Bæredygtigt byggeri

Kan vi tilbyde et bæredygtigt byggeri hos Vestergaard Konstruktion?

 

Et 100 % bæredygtigt byggeri har ingen negativ klimapåvirkning.

Det kan vi ikke tilbyde. 
Det er der ingen, der kan!

Til gengæld kan man bygge mere klimavenligt og miljøvenligt gennem konkrete initiativer og forsvarlige valg. Siden starten af 2022 har vi arbejdet med at udvikle og implementere bæredygtige initiativer i vores byggerier og i vores organisation.
Vi arbejder derfor for at opføre mere bæredygtige byggerier gennem den anerkendte og førende bæredygtighedscertificering DGNB. 

 

Hvad betyder bæredygtighed for os?

Det ligger dybt i vores tilgang, kultur og DNA, at når vi igangsætter strategiske indsatser skal de være forankret i vores værdier og visioner.

Vi har derfor udarbejdet målsætninger og strategiske initiativer, som vi bruger som pejlemærke i vores daglige arbejde med bæredygtighed og den grønne omstilling såvel internt som eksternt.

Vi er nået et stykke af vejen, men vi er langt fra i mål og ser frem til hele tiden at udvikle os som virksomhed.

Det har hele tiden været et vigtigt mål for at gøre vores arbejde med bæredygtighed og den grønne omstilling så konkret som muligt, og derfor har vi synliggjort nedenfor hvilke initiativer, vi har igangsat og kontinuerligt udvikler.

 

Læs om vores initiativer nedenfor  

Byggerier med fokus på bæredygtighed

 

DGNB: Vi kan tilbyde et tredjepartscertificeret byggeri med bæredygtighedscertificeringen DGNB, der udstedes gennem Rådet for Bæredygtigt Byggeri. Byggeriet opføres med et holistisk fokus på klima/miljø, sociale forhold, økonomi samt en god og sikker opførelsesproces.


Svanemærket:
Vi kan tilbyde et tredjepartsmiljøcertificeret byggeri med Svanemærket, der udstedes gennem Miljømærkning Danmark. Byggeriet opføres med særligt fokus på miljø/klima samt indeklima.

Lav emissionsklassen: Vi kan tilbyde et byggeri i Lav Emissionsklassen, som er en frivillig ordning for byggerier med lav CO2-udledning på maks 8 kg. CO2 pr. m2 pr. år.

Vi foretager altid LCA-beregninger (livscyklusvurderinger), der tegner et billede af byggeriets samlede CO2-udledning pr. m2 pr. år og vi har mulighed for at tilpasse LCA-resultatet til et ønsket niveau

Vores indsats for FN's 17 Verdensmål

 

Delmål 3.4 - Forebyggelse af ikkesmitsomme sygdomme og fremmelse af mental sundhed

Vi fremmer fysisk, psykisk og mental trivsel gennem indsatser som fælles morgentræning hver uge, sund kantineordning og høj fleksibilitet i arbejdet, der tilgodeser privatliv og familieliv. Derudover arbejder vi for at fremme sikkerheden og sundheden på vores byggepladser, så alle kommer sikkert hjem igen.

 

Delmål 4.7 - Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab

Vi arbejder for at udbrede viden om den bæredygtige udvikling både internt og eksternt. Vi har desuden udviklet to forskellige læringsforløb for folkeskoleklasser, hvor de introduceres til konkrete bæredygtige initiativer og som hjælper børnene med at udvikle forståelse for bæredygtighed.

 

Delmål 11.6 - Reducering af byernes miljøbelastning pr. indbygger

Ved aflevering af vores boliger modtager beboerne en beboermappe, der er tilpasset den enkelte bolig. I beboermappen fremgår det, hvordan beboerne bør vedligeholde og drifte deres bolig mest hensigtsmæssigt og bæredygtigt, bl.a. med energibesparende tiltag og vedligehold af inventar med henblik på lang levetid.

 

Delmål 15.2 - Stop skovrydning og genopret ødelagte skove

Vi planter 5-10 træer for hver opført bolig. I 2022 blev det til mere end 500 træer i alt. I 2023 regner vi med at plante mere end 1500 træer. Vi anvender primært FCS- og PEFC-certificeret træ i vores byggerier, der stammer fra en dokumenteret ansvarlig skovdrift, hvor der ikke fældes mere træ, end der plantes. På den måde bibeholdes skovarealet, hvilket forhindrer afskovning.

 

Delmål 15.5 - Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder

Vi indsamler byggeaffald fra vores byggepladser og bygger insekthoteller, der bidrager til at fremme biodiversiteten i den danske natur. Insekthotellerne bygges i samarbejde med vores partnere og de indsatser, vi støtter, f.eks. Børneulykkesfonden eller folkeskoleklasser fra lokalområdet. 

 

Mål 17 - Partnerskaber for handling

Vi har dannet en række partnerskaber med andre virksomheder og organisationer, der har samme værdier, ambitioner og målsætninger som os. Vi prioriterer at skabe tætte partnerskaber med andre, som vi kan arbejde hen imod samme mål med. Gennem vores partnerskaber støtter vi ikke blot med økonomiske midler, men vi samarbejder om at udvikle og styrke bæredygtige initiativer og indsatser.

Ofte stillede spørgsmål

Her er det muligt at få svar på nogle spørgsmål vi har fået.

Et bæredygtigt byggeri tilstræber bl.a. lav miljøpåvirkning, optimering af ressourceeffektivitet samt høj beboerkomfort. Det er afgørende at integrere bæredygtighed i både projekteringsfasen, udførelsesfasen, men også i drift og vedligehold af det færdige byggeri. Der er mange forskellige bæredygtighedsaspekter, der kan integreres i et byggeri, og det er afgørende at dokumentere og eftervise de bæredygtige tiltag i byggeriet.

I Danmark udstedes bæredygtighedscertificeringen DGNB af Rådet for Bæredygtigt Byggeri. Certificeringen er pt. den mest udbredte i Danmark og overgår derfor andre bæredygtighedsstandarder som BREEAM (fra England), LEED (fra USA) og HQE (fra Frankrig). Svanemærkede byggerier er desuden også udbredt i Danmark.

Korrekt og udførlig dokumentation er afgørende for at kunne eftervise og understøtte de bæredygtige valg, der er truffet i forbindelse med opførelsen af et byggeri. Det kan være en fordel af anvende prædefinerede standarder og certificeringsordninger, der bidrager med konkrete dokumentationskrav, f.eks. DGNB-certificering, Crade2Cradle, Svanemærket eller LCA-beregninger. Dette skaber et ensartet og solidt fundament for sammenligning af bæredygtighedsgraden i forskellige byggerier.

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke og udstedes af Miljømærkning Danmark.

Svanemærket er en tredjepartscertificering, der sætter strenge krav til bl.a. indhold af sundheds- og miljøskadeligt indhold i byggematerialer og til byggeriets samlede CO2-udledning pr. m2 pr. år.

Har du lyst til at høre mere, skal du endelig bare tage kontakt til os. Vi er altid klar til at hjælpe.